Tu uveďte svoju adresu


Servisná sieť


Perfektný servis - vždy po ruke
Silné značky potrebujú silných miestnych partnerov, ktorí dávajú záruku istoty kvalitných služieb. Preto ponúkame svojim zákazníkom servisnú sieť našich vlastných servisných technikov, servisných centier a autorizovaných servisných partnerov firmy Grundfos. Pravidelný a nezávislý audit našich servisných stredísk a autorizovaných servisných partnerov je zárukou certifikovanej kvality.

Využite odborných znalostí a blízkosti našich servisných stredísk, ktoré sú integrované v celoštátnej sieti.

Odborné poradenstvo priamo na mieste.
Naši servisní špecialisti vám venujú svoj čas, aby s vami kompetentne a efektívne konzultovali vaše problémy priamo na mieste. Využite možnosti riešenia podľa vašich špecifických požiadaviek.

Spoľahlivý servis. Naši autorizovaní servisní partneri a naše vlastné servisné dielne sa starajú o to, aby vám boli kvalitné produkty Grundfos dodané včas a aby vám spoľahlivo slúžili. Ak sa však na niektorom vyskytne porucha, pomôžu vám ju kedykoľvek rýchlo a bez komplikácií odstrániť.

Vaše výhody
  • Krátka doba reakcie na vašu požiadavku vďaka prítomnosti servisu vo vašom regióne
  • Rýchla dostupnosť vrátane dodávok dôležitých náhradných dielov
  • Uvedenie do prevádzky a údržba na mieste
  • Autorizované záručne kontroly
  • Bezproblémová prevádzka vášho systému
  • Vykonávanie auditov a certifikácie nezávislou firmou
  • Jednoduché vyhľadávanie servisné partnerov a jednoduchý výpočet trasy (pozri vpravo)


Objednávka servisu online


Inštalatéri a iní registrovaní užívatelia môžu týmto formulárom tiež priamo zadávať svoje objednávky servisných prác.

Objednávka servisu online